congtycpsongda10.9@gmail.com (024) 73 030 678 (024) 73 038 689
Thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10:05 14/11/2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10.9 trân trọng kính mời Quý Cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ...