congtycpsongda10.9@gmail.com (024) 73 030 678 (024) 73 038 689
Dự án thủy điện Nậm Mô 2

Dự án thủy điện Nậm Mô 2

15:26 13/06/2024

Dự án thủy điện Nậm Mô 2 có công suất 120MW. Tại: tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào Tổng thầu EPC: Công ty cổ phần SCI Gói thầu: Thi côn...

Công trình thủy điện Xekaman 1

Công trình thủy điện Xekaman 1

15:18 13/06/2024

Nhà máy thủy điện Xekaman 1 có công suất 290MW. Tại: Xanxay, Attapue CHDCND Lào Chủ đầu tư: Công ty TNHH điện Xekaman 1 Gói thầu: Thi côn...

Dự án thủy điện Sông Giang 1

Dự án thủy điện Sông Giang 1

09:31 14/09/2023

Công suất 12MW. Tại: Huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa Chủ đầu tư: Công ty cổ phần khai thác thủy điện Sông Giang Gói thầu 07: Thi công Hầ...

Dự án thủy điện Nước Lương

Dự án thủy điện Nước Lương

10:36 15/11/2022

Công suất 22MW. Tại: Huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Thi công xây dựng các tuyến Hầm dẫn nước số 01; 02; 03, Hầm phụ, Tháp điều áp và Giếng...