congtycpsongda10.9@gmail.com (024) 73 030 678 (024) 73 038 689
Dự án thủy điện Nậm Mở 3

Dự án thủy điện Nậm Mở 3

08:36 14/07/2023

Công suất: 12MW. Tại: Huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mở. Gói thầu tham gia: Thi công bê tông h...

Dự án thủy điện La Trọng

Dự án thủy điện La Trọng

08:27 14/07/2023

Công suất: 18MW. Tại: Huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh. Gói thầu tham gia: Thi công hầm...

Dự án thủy điện Nậm Bụm 2

Dự án thủy điện Nậm Bụm 2

10:49 15/11/2022

Công suất: 28MW. Tại: Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sông Đà 505. Gói thầu tham gia: Thi công hầm phụ (L=174m...

Dự án thủy điện Ia Grăng 1

Dự án thủy điện Ia Grăng 1

10:48 15/11/2022

Công suất: 6MW. Tại: Huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sông Đà - Ia Grăng. Gói thầu tham gia: Thi công hầm dẫn nướ...

Dự án thủy điện La Tó

Dự án thủy điện La Tó

10:47 15/11/2022

Công suất: 15,6MW. Tại: Huyện Đak rông, tỉnh Quảng Trị. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thành An. Gói thầu tham gia: Thi công hầm dẫn nước (L...

Dự án thủy điện Trạm Tấu

Dự án thủy điện Trạm Tấu

10:47 15/11/2022

Công suất: 30MW. Tại: Huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Trạm Tấu. Gói thầu tham gia: Thi công từ km 0+0...