congtycpsongda10.9@gmail.com (024) 73 030 678 (024) 73 038 689
Dự án thủy điện Nậm Bụm 2

Dự án thủy điện Nậm Bụm 2

Công suất: 28MW.
Tại: Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sông Đà 505.
Gói thầu tham gia: Thi công hầm phụ (L=174m, BxH=3,8mx3,8m) và hầm dẫn nước từ km 1+075 đến km 3+341 (L=5.603m, BxH=4,2mx4,3m).
Thời gian thi công: 2019-2021.

Bài viết liên quan

Dự án thủy điện Nậm Mở 3

08:36 14/07/2023

Công suất: 12MW. Tại: Huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Chủ ...

Dự án thủy điện La Trọng

08:27 14/07/2023

Công suất: 18MW. Tại: Huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Chủ...

Dự án thủy điện Ia Grăng 1

10:48 15/11/2022

Công suất: 6MW. Tại: Huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Chủ đầu ...