congtycpsongda10.9@gmail.com (024) 73 030 678 (024) 73 038 689

Giới thiệu về Công ty cổ phần sông đà 10.9

Công ty cổ phần Sông Đà 10.9 được thành lập theo Luật doanh nghiệp số: 13/1999/QH10 ngày 12 tháng 06 năm 1999 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 29 tháng 6 năm 2005 với số vốn điều lệ là 2,5 tỷ đồng Việt Nam và tên giao dịch ban đầu là “Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Phương Đông”.
Năm 2007, thông qua việc góp thêm vốn bằng tiền và thương hiệu, công ty cổ phần Sông đà 10 đã trở thành một đối tác chiến lược quan trọng, một cổ đông lớn của Công ty. Công ty đổi tên thành “Công ty cổ phần Sông Đà 10 Phương Đông”.
Năm 2010, để phù hợp với hệ thống tên giao dịch của các đơn vị thành viên trong công ty cổ phần Sông Đà 10, Đại hội đồng cổ đông đã quyết định đổi tên công ty thành “Công ty cổ phần Sông Đà 10.9”.

Xem thêm

Công trình thi công

Dự án của chúng tôi

Hiện tại, công ty cổ phần Sông Đà 10.9 đang tham gia thi công 02 dự án thủy điện tại Miền Trung Việt Nam là thủy điện Nước Lương tại Hoài Ân, Bình Định và thủy điện Sông Giang 1 tại Khánh Vĩnh, Khánh Hòa.

Xem tất cả

Tin tức sự kiện

Thư viện ảnh

NIỀM VUI CỦA NHỮNG NGƯỜI THỢ SÔNG ĐÀ 10.9

NIỀM VUI CỦA NHỮNG NGƯỜI THỢ SÔNG ĐÀ 10.9

Văn phòng làm việc

Văn phòng làm việc

KHOAN ĐÀO HỐ MÓNG BẰNG MÁY KHOAN THỦY LỰC

KHOAN ĐÀO HỐ MÓNG BẰNG MÁY KHOAN THỦY LỰC

ĐỔ BÊ TÔNG GIA CỐ HẦM

ĐỔ BÊ TÔNG GIA CỐ HẦM

XÚC CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN HẦM

XÚC CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN HẦM

KHOAN LỖ NEO GIA CỐ HẦM

KHOAN LỖ NEO GIA CỐ HẦM