congtycpsongda10.9@gmail.com (024) 73 030 678 (024) 73 038 689
THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 10.9 trân trọng kính mời quý cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo nội dung sau:
File thư mời.
File tài liệu ĐH.

Bài viết liên quan

LỄ THÔNG HẦM DẪN NƯỚC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SÔNG GIANG 1

14:58 13/06/2024

Ngày 20 tháng 5 năm 2024, công ty cổ phần khai thác thủy điệ...

LỄ TỔNG KẾT DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐAK BA

16:20 18/09/2023

Ngày 09 tháng 9 năm 2023, tại nhà máy thủy điện Đak Ba, Tổng...