congtycpsongda10.9@gmail.com (024) 73 030 678 (024) 73 038 689
THÔNG BÁO CỦA  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
File đính kèm

Bài viết liên quan

LỄ TỔNG KẾT DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐAK BA

16:20 18/09/2023

Ngày 09 tháng 9 năm 2023, tại nhà máy thủy điện Đak Ba, Tổng...

LỄ THÔNG HẦM DẪN NƯỚC – THÁP ĐIỀU ÁP DỰ ÁN THỦY ĐIỆN NƯỚC LƯƠNG

16:05 15/09/2023

Ngày 11 tháng 9 năm 2023, công ty cổ phần thủy điện Nước Lươ...

LỄ KÝ HỢP ĐỒNG THI CÔNG GÓI THẦU SỐ 07 – DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SÔNG GIANG 1

15:46 14/09/2023

Ngày 25 tháng 07 năm 2023, tại văn phòng công ty cổ phần kha...