congtycpsongda10.9@gmail.com (024) 73 030 678 (024) 73 038 689
Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

09:56 14/11/2022

Công ty cổ phần Sông Đà 10.9. Địa chỉ: Số 7, liền kề 3, khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội. Hoạt động trong lĩnh vực: xây...