congtycpsongda10.9@gmail.com (024) 73 030 678 (024) 73 038 689
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 26 tháng 04 năm 2024, công ty cổ phần Sông Đà 10.9 đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đã thành công tốt đẹp.
Biên bản và Nghị quyết đại hội đã được thông qua.

                                                               Ảnh các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát                                                                                   Ảnh các thành viên Ban kiểm soát

Bài viết liên quan

LỄ THÔNG HẦM DẪN NƯỚC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SÔNG GIANG 1

14:58 13/06/2024

Ngày 20 tháng 5 năm 2024, công ty cổ phần khai thác thủy điệ...

LỄ TỔNG KẾT DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐAK BA

16:20 18/09/2023

Ngày 09 tháng 9 năm 2023, tại nhà máy thủy điện Đak Ba, Tổng...