congtycpsongda10.9@gmail.com (024) 73 030 678 (024) 73 038 689
Dự án thủy điện Nậm Mô 2

Dự án thủy điện Nậm Mô 2

Dự án thủy điện Nậm Mô 2 có công suất 120MW.
Tại: tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào
Tổng thầu EPC: Công ty cổ phần SCI
Gói thầu: Thi công Hầm áp lực: L=2.730m, BxH = 4,2m x 4,3m 
Thời gian thi công: Từ tháng 04/2024.
Trên công trường, Công ty cổ phần Sông Đà 10.9 đang tiến hành thi công đào và gia cố tạm.

Bài viết liên quan

Công trình thủy điện Xekaman 1

15:18 13/06/2024

Nhà máy thủy điện Xekaman 1 có công suất 290MW. Tại: Xanxay...

Dự án thủy điện Sông Giang 1

09:31 14/09/2023

Công suất 12MW. Tại: Huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa Chủ ...

Dự án thủy điện Nước Lương

10:36 15/11/2022

Công suất 22MW. Tại: Huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Thi cô...