congtycpsongda10.9@gmail.com (024) 73 030 678 (024) 73 038 689
Dự án thủy điện Nậm Cấu 2

Dự án thủy điện Nậm Cấu 2

Công suất: 10MW.
Tại: Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần kinh doanh xi măng Miền Bắc.
Gói thầu tham gia: Thi công từ km 0+00 đến km 1+888 hầm dẫn nước (L=2.637m, BxH=3,4mx3,4m).
Thời gian thi công: 2017-2018.

Bài viết liên quan

Dự án thủy điện Nậm Mở 3

08:36 14/07/2023

Công suất: 12MW. Tại: Huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Chủ ...

Dự án thủy điện La Trọng

08:27 14/07/2023

Công suất: 18MW. Tại: Huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Chủ...

Dự án thủy điện Nậm Bụm 2

10:49 15/11/2022

Công suất: 28MW. Tại: Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Chủ đ...