Tin trọng điểm
Liên kết website
HOSE HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Chính sách chất lượng
Video clip
Đánh giá
Bạn thấy trang web như thế nào?
Album ảnh
Tin tức sự kiện

Thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10.9 trân trọng kính mời Quý Cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty với các nội dung sau: 1. Thời gian Đại hội: Từ 9h 00', ngày 27 tháng 10 năm 2021. 2. Địa điểm: Vị trí 7-8, Liền kề 3, KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội. 3. Đối tượng cổ đông tham dự: Cổ đông sở hữu vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 10.9 tính đến ngày 30/09/2021 theo danh sách cổ đông.


(Quý vị xem chi tiết Thư mời và Giấy ủy quyền tại đây)